Plassen Kulturhus
Langset_3.jpg
 
 
 


Last ned bildet i full størrelse: Plassen.jpg


Last ned bildet i full størrelse: Edvard Langset.jpg

Kreativ Arena - Plassen

NB! Prosjektet ble avsluttet våren 2017

«Kreativ Arena – Plassen» har som mål å synliggjøre og å koble sammen aktører innen kreative næringer i fylket.
Prosjektet skal skape kompetanseheving og aktivitet som synliggjør og løfter de kreative næringene i den rammen som lokalitetene på Plassen kan tilby. Prosjektet skal også skape kontaktflate mellom de kreative næringene og publikum.

Både Teatret Vårt og Møre og Romsdal Kunstsenter er fylkeskommunale, profesjonelle kompetansesentre på hvert sitt område, teater og kunstformidling. Vi har hver våre kjerneaktiviteter. Etter innflytting i PLASSEN preges dette samboerskapet av tanker om utforskning av krysningsfelt mellom de forskjellige kunstgenrene. Vi ser store muligheter i synergieffektene samboerskap gir.

Mellom teater og billedkunst er mange broer. Video- og installasjonskunst og performance er bare noen av de. Fortellerprosjekt med lokale amatører og relasjonell kunst har også tydelige paralleller. Prosjekter som disse kan rekke ut i de kreative næringer og skape nettverk, eksponering og nye erfaringsmuligheter for video- og filmproduksjonsbedrifter, formgivere, arkitekter, kunsthåndverkere og kulturformidlere. Byggets arkitektoniske utforming baner veien for aktiviteter i åpne offentlige areal, som kan være inkluderende, genrebrytende og publikumsutviklende. Vi har en perfekt arena. Samtidig har Teatret Vårt og Møre og Romsdal Kunstsenter kompetanse på konseptuell utvikling, kuratering, kunstnerisk rådgivning, formidling, produksjonsplanlegging, budsjettering, regnskap og markedsføring, som vi kan stille til rådighet for prosjektgruppene underveis i prosjektene i en fastlagt mentorordning. Prosjektet vil skape nettverk mellom deltakere, relaterte virksomheter og miljø og publikum. Det vil gi en arena for utvikling og synliggjøring. Arbeidet som fører fram til konkrete prosjekter skal gi deltakere økt kompetanse.

Syns du dette virker interessant?  Send oss en søknad som sier noe om:

• Hvorfor du har lyst å være med
• Eventuelt hvordan
• Dokumentere din kompetanse, utdanning og arbeid

Prosjektgrupper settes sammen i etterkant hvis de ikke er definert av søker.

 

Påmelding eller spørsmål, kontakt:

Prosjektkoordinator Milosz Janicki, milosz@plassen.molde.no, 40 57 55 36

 

Bli med oss på facebook: Kreativ Arena Plassen