Plassen Kulturhus
plassen_biblioteket.jpg
 
 
 


Last ned bildet i full størrelse: plassen_teatret.jpg

Velkommen til Molde Bibliotek

Ansvarlig: Biblioteksjef Evy Sisilie Bergum

Besøksadresse: Molde bibliotek, Gørvellplassen 1, 6413 Molde

Telefon: 71 11 15 50

E-post: biblioteket@molde.kommune.no

Hjemmeside: http://www.molde-bibliotek.no

Åpningstid:

Mandag - torsdag kl. 10.00 - 19.00
Fredag kl. 10.00 - 16.00
Lørdag kl. 10.00 - 15.00

I biblioteket får du:

 • tilgang til bibliotekets store mediasamling; film, bøker, lydbøker og musikk
 • hjelp til å finne den informasjonen du ønsker
 • gode tips til lån av film, musikk og litteratur
 • lese ferske aviser og tidsskrifter
 • gratis bruk av PC'er
 • mulighet for utskrift
 • trådløst nettverk
 • kopimaskin
 • arbeidsplasser
 • spille sjakk og dataspill
 • et godt sted å være


Molde bibliotek skal etter Lov om folkebibliotek(LOV-1985-12-20-108):

 • fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet
 • i sitt tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet
 • være utadrettet og gjøre tilbudene kjent
 • være et ledd i et nasjonalt biblioteksystem