Strikk LITT - håndarbeid og høytlesning i biblioteket