Vååjnesasse buektedh / Att synliggöra det osynliggjorda utstilling med Tomas Colbengtson